Festivalterreur en andere

Het is kennelijk normaal om als massa voor ieder die geen lid van die massa is de rust te verstoren. Festivalterreur heet dat onder andere. Het is maar één soort van vele. Je organiseert iets, al dan niet met vergunning, en dan denk je het recht te hebben mensen tot op meer dan een kilometer afstand hun rust te ontnemen. Ik ben zo ooit naar een sportveld gefietst, waar iets massaals te doen was, ik weet niet eens wat, maar waarvan het geschreeuw in mijn huis binnenkwam. Op het podium heb ik gevraagd of het ook zo zou kunnen dat ik, op een kilometer afstand, daar geen last van zou hebben. Ik werd ter plekke voor de microfoon belachelijk gemaakt. En vuurwerkterreur: Een nieuwe gewoonte wint terrein. Om 0 uur 's nachts wordt knalvuurwerk afgeschoten, omdat iemand in de straat jarig wordt. Ik hoorde dat daartoe zelfs vergunning kan worden aangevraagd bij de gemeente. En dan de WK-terreur: bij winst van de favoriete partij moet de hele wijk kennelijk wakker worden gemaakt met getoeter en gegil. Alsof iedereen zomaar weer in slaapt valt. 'Normaal' heet dat, volgens de norm dus. Het is normaal je hond alleen thuis te laten opdat de buren van geblaf en gejank kunnen genieten. BBQ-terreur is net iets anders. Maar het is evenzeer normaal om buren (en hun bezoek) zonder overleg hun tuin uit te roken als je daar zin in hebt.

Ik noem slechts een paar voorbeelden. Een ieder zal ze met eigen ervaringen kunnen aanvullen.

Mij is, als ik aanmerkingen maakte op dit soort gedragingen, wel te kennen gegeven liever naar een hutje op de hei te verhuizen. Het is me wel duidelijk: ik ben niet helemaal normaal. En soms is dat lastig.

Zie ook hier.

Pagina geschreven 18-8-2014.

- -