Kruistochten en IS

Tussen 1095 en 1300 kenden we de christelijke kruistochten, oorlogen om Palestina op de moslims (islam) te heroveren en gebieden o.a. rond de Oostzee te veroveren. Bijna tot 1500 waren er religieuze oorlogen tegen ketters en heidenen. De latere militaire operaties op land en ter zee tegen de moslims, zoals de Slag bij Lepanto in 1571, worden wel gezien als een voortzetting van de kruistochten.

Voor de tijd van de kruistochten dachten de christenen dat de islam een afscheiding was van het christendom. Later werd duidelijk dat het echt om een aparte religie gaat. Kruisridders zaten soms jaren vast in moslimsteden en leerden daardoor de islam beter kennen en sommigen bekeerden zich ertoe. Na de kruistochten is het nooit meer goed gekomen tussen de christenen en de moslims. Terroristen als Osama bin Laden zeiden dat hun daden ook wraak waren voor de kruistochten en na 9/11 riep de Amerikaanse president Bush op tot 'kruistocht' tegen de terroristen.

De islam verspreidde zich sinds 612 over de wereld, te beginnen bij Mohammed. In 610 ontving Mohammed tijdens mediteren in een grot de eerste openbaringen van God via de engel Gabriël. Twee jaar later begon hij te preken. Het Arabische woord islam betekent 'overgave (aan God)' of 'onderwerping' en wijst op het fundamentele, religieuze principe dat een aanhanger van de islam (moslim) zich overgeeft aan Gods wil en wetten, de sharia. Het heilige boek voor moslims is de Koran, waarvan God volgens hen de tekst via de aartsengel Gabriël aan Mohammed als profeet en boodschapper doorgaf.

Islamitische Staat in Irak en de Levant (ISIL, IS, historisch-geografische naam voor een deel van Zuidwest-Azië direct ten oosten van de Middellandse Zee) mondde in 2003 uit in Islamitische Staat in Irak (ISI), opgericht als vereniging van vaak aan 'al Qaida' verbonden jihadistische organisaties (die erop uit zijn om de westerse invloed te stoppen en een wereldwijd islamitisch rijk te stichten) met als doel de soennitische (islamitische hoofdstroming) Irakezen te beschermen en de islam te verdedigen. Na het uitbreken van de Syrische burgeroorlog in 2011 werd het werkterrein uitgebreid met Syrië. Op 29 juni 2014 herdoopte de terreurbeweging zichzelf tot Islamitische Staat (IS).

Wat wil IS? Nadat in 2014 in Mosul het kalifaat werd uitgeroepen, is het doel het stichten van een Islamitisch Rijk van 'Marokko en Spanje in het westen tot aan India in het oosten'. Dus zo groot als het rijk ooit was. IS wil ook de maatschappij herscheppen waarin de profeet Mohammed leefde, terug dus naar de 7de eeuw. IS wil een wereld volgens de regels van de koran. De visie is dat eerst alles moet worden vernietigd, een apocalyps dus, en dat dan op de puinhopen iets moois kan opbloeien. Alle moslims moeten daartoe strijden tegen de kruisvaarders, de Romeinen en alle andere ongelovigen. IS wil polarisatie, actie en tegenactie, steeds meer agressie naar elkaar. Alleen zo kunnen de apocalyps en de nieuwe wereld bereikt worden.

We kennen de verschrikkingen van de kruistochtoorlogen die de christenen meenden te moeten voeren. De islam is een 600 jaar jongere religie. In deze tijd maken we opnieuw kennis met waartoe religieuze opvattingen kunnen leiden. De aan de religie gekoppelde opdracht het gedachtetegoed te verspreiden (jihad) leidt op sommige plaatsen tot steeds meer geweld. Misschien gaat het te ver religie als gevaarlijk te kenschetsen, sommige uitingen ervan zijn dat zeker wel, ook nog in onze tijd.

Pagina geschreven 22-8-2014, aangevuld 16-7-2017.

- -