Wet aanpak woonoverlast

Sedert 1-7-2017 is de Wet aanpak woonoverlast van kracht. Vijf procent van de Nederlanders zegt vaak en 27 procent zegt wel eens overlast van omwonenden te ondervinden. De burgemeester mag in de nieuwe wet zonder tussenkomst van een rechter gedragsaanwijzingen geven aan overlastgevers. Gedacht moet o.a. worden aan overlast door een hond, door lawaai en door muziek. Helpt de aanwijzing niet, dan kan een boete worden opgelegd of de muziekinstallatie kan ingenomen worden of de overlastgever kan tijdelijk uit huis geplaatst worden.

-

Pagina gemaakt 18-7-2017.