Desiderata is geschreven in 1927, door Max Ehrmann (1872-1945). In 1956 gebruikte de predikant van De St. Pauluskerk in Baltimore, Maryland, het stuk in een verzameling stencils met inspiratiemateriaal voor zijn gemeente. Iemand die het later drukte, zei dat het gevonden was in de oude St. Pauluskerk, gedateerd 1692. Het jaar 1692 is het jaar waarin de kerk gesticht is en heeft niets te maken met het gedicht. Zie Fred D. Cavinder, 'Desiderata', TWA Ambassador, Aug. 1973, pp. 14-15.
Ik maakte een bewerking uit diverse vertalingen die ik vond. GH

Desiderata

Blijf kalm te midden van het lawaai en de haast
en bedenk hoe vredig de stilte kan zijn.
Blijf op goede voet met alle mensen,
zonder uzelf te verloochenen.

Spreek uw waarheid, rustig en helder
en luister naar anderen.
Zelfs al lijken zij dom en onwetend,
ook zij hebben iets te zeggen.
Vermijd luidruchtige en agressieve mensen;
zij zijn een kwelling voor de geest.

Als u zichzelf met anderen vergelijkt,
zoudt u ijdel of verbitterd kunnen worden.
Er zullen altijd mensen zijn die minder of beter zijn dan u.
Verheug u op wat u hebt bereikt en nog wilt bereiken.

Blijf belang stellen in uw eigen ontwikkeling,
maar blijf bescheiden. Dit is uw werkelijke bezit
in de steeds wisselende waardes van de tijd.
Wees behoedzaam in zaken doen, want de wereld is vol bedrog.
Maar laat u hierdoor niet afleiden van het echt belangrijke.

Velen streven naar hoge idealen
en overal ontmoet u heldendom om u heen.
Blijf uzelf, veins vooral geen genegenheid.
Wees ook niet cynisch ten aanzien van de liefde,
want tegenover alle dorheid en ontgoocheling
is zij eeuwig als het gras.

Aanvaard goedmoedig het klimmen der jaren,
doe met gratie afstand van uw jeugd.
Ontwikkel geestkracht om u te wapenen
tegen onverwachte tegenslag.
Maar maakt u zich geen zorgen om hersenschimmen.
Vrees wordt geboren uit vermoeidheid en eenzaamheid.

Betracht een gezonde zelfdiscipline,
maar wees vriendelijk voor uzelf.
U bent een kind van het heelal,
niet minder dan de bomen en de sterren.
U hebt het recht hier te zijn.

En of u het doorgrondt of niet, twijfel er niet aan
dat het heelal zich ontvouwt zoals het zich ontvouwt.
Leef daarom in vrede met God,
hoe u zich 'Hem' ook voorstelt.

En wat u ook doet of nastreeft,
houd vrede in uw ziel
in de luidruchtige verwarring van het leven.
Ondanks alle geveinsdheid,
geestdodendheid en vervlogen dromen
is dit nog steeds een prachtige wereld.

Wees zorgvuldig.
Streef naar geluk.