Naar School in Haïti

(Deze pagina is gemaakt in januari 1999)

De stichting biedt inmiddels aan heel veel kinderen onderwijs. Graag verwijs ik hiervoor naar haar eigen site.

Interviews met Marijke Zaalberg, zie hier.

Een (laag-resolutie) filmpje is te vinden op Youtube.

Een reportage van 'Drents Diep' hier.

Een video die meer van Marijke's werk laat zien, is van 'Hart voor kinderen'.

Elk kind heeft recht op voeding, kleding, onderdak en onderwijs. Dit recht wordt werkelijkheid voor de kinderen 'van' de Stichting Naar School in Haïti. De stichting doet meer dan haar naam aangeeft, maar daarmee begint het wel: het volgen van onderwijs is het begin van het einde van armoede.

Le soleil de Hollande Marijke met één van haar pupillen Marijke met één van haar pupillen

Het ontstaan van de Stichting
De stichting Naar School in Haïti is eind december 1998 opgericht door Marijke Zaalberg. Zij is verantwoordelijk voor het werk dat in Haïti wordt gedaan. Marijke heeft van oktober 1995 tot juli 1998 gewerkt in een aantal opvanghuizen in Guatemala en Haïti, met kinderen van alle leeftijden. Vanuit deze ervaring is zij begonnen met een project om kinderen te helpen en een school op te zetten.

De stichting heeft twee kerntaken:

1. Het onderwijs geven aan kinderen die dat anders niet krijgen
In juli 1999 is de school 'Le Soleil de Hollande' gestart met 24 kinderen uit de omgeving van Kenscoff en enkele kinderen uit eigen huis. In november 2000 start de tweede klas. Zij krijgen les van Haïtiaanse leerkrachten, die door de stichting zijn aangenomen. De inrichting van de school is primitief. Spel- en leermateriaal werd uit Nederland meegebracht. Op school krijgen de leerlingen een maaltijd en melk.

2. Zorg en onderdak geven aan kinderen
Momenteel huurt de stichting een huis in Kenscoff, waarin Marijke woont. In dit huis verblijven 15 kinderen. Ieder kind heeft zijn eigen verhaal. In veel gevallen hebben ze geen vader en/of moeder meer, of zorgt er niemand voor ze. Gevolg is dikwijls ondervoeding, schurft en het niet kunnen volgen van onderwijs. Bij de stichting zijn, naast Marijke Zaalberg, zes vrouwen (madames) uit het dorp betrokken. Zij helpen in de keuken, in de huishouding en zorgen voor de kinderen. Door het geld dat zij hiermee verdienen, zijn er weer een paar mensen meer, die niet in schrijnende armoede hoeven te leven, want 70 procent van de Haïtiaanse bevolking leeft onder het bestaansminimum.

Toekomstplannen
De stichting is bezig grond aan te kopen om daar een school en een huis op te bouwen. Door de slechte (politieke) situatie is dit moeilijk en vraagt het veel tijd.

Nevenactiviteiten
Door het contact dat Marijke met de mensen heeft, zijn er geleidelijkaan nevenactiviteiten ontstaan:
- Voorlichting geven over gezinsplanning en zwangerschapsbegeleiding
- Het regelen van geboorteaktes
- Hulp bieden aan kinderen die naar andere scholen gaan
- Het bieden van medische zorg aan kinderen en volwassenen

Al deze activiteiten kosten uiteraard geld. En Haïti is geen goedkoop land. De kosten voor voedsel, medicijnen en andere dingen liggen vaker boven de prijzen in Nederland dan eronder. Zonder steun uit Nederland zou het project niet kunnen bestaan. En nieuwe donateurs zijn nodig om het project uit te kunnen breiden, voornamelijk wat het geven van onderwijs betreft. Daarom doet de stichting een vriendelijk beroep op u om het project te steunen. Elke bijdrage, hoe klein ook, is een steun in de rug van de kinderen in Haïti.
Alle financiële steun die u geeft, komt ten goede aan het project. Er zijn natuurlijk kosten voor het drukken en verzenden van folders en nieuwsbrieven, maar verder gaat al het geld naar het werk in Haïti.
Uw bijdrage is van harte welkom op bankrekening NL57 RABO 0369 4665 00 t.n.v. Stichting Naar School in Haïti.

Contactgegevens zie de de site van de stichting
of
mail naar marijkezaalberg@gmail.com.

De Stichting Naar School in Haïti is opgericht op 29 december 1998 en ingeschreven bij de KvK te Meppel onder nummer 04 05 76 45.

- -