Angio-oedeem (ook wel Quincke's oedeem)

Angio-oedeem is een zusje van van urticaria of netelroos. In korte tijd kunnen zich door lekkende bloedvaatjes (angio staat voor 'bloedvat') kleinere of grotere vochtophopingen ontwikkelen die zwelling of oedeem veroorzaken. De oedemen zijn dan ook een gevolg van de dunne of poreuze vaatwanden. We zien ze op oogleden, in wangen, lippen, op handruggen, voetruggen en uitwendige geslachtsdelen, meestal eenzijdig. Het kan zich ook in de slijmvliezen voordoen, zoals in de keel, soms ook de tong. In dat geval moet men bedacht zijn op ademhalingsproblemen die snel ingrijpen noodzakelijk kunnen maken (spuit adrenaline, epinefrine). Heel soms is intubatie nodig. Het vocht verdwijnt meestal binnen enkele dagen via de lymfbanen

Een eenmalig optreden van angio-oedeem kan komen als allergische reactie op medicatie of een voedingsmiddel. De reactie ontstaat dan een paar tot twaalf uur na gebruik van medicament, voeding of drank. Soms ontstaat het ook door kou of grote inspanning.

Er is een erfelijke vorm van angio-oedeem, waarbij er een te kleine aanmaak is van de C1-esteraseremmer: de C1-esterase-deficiëntie, een enzym met regulerende functies.

Veelal worden antihistaminica gegeven, maar die zijn bij de erfelijke vorm niet zinvol. Soms worden corticosteroïden (om ontstekingen te remmen) gegeven of preventief de enzymremmer Cyclokapron (tranexaminezuur).

Pagina geschreven 25-4-2015.

- - -