Aanvullende zorgverzekering behouden bij overstap

Medewerkers van zorgverzekeraars blijken vaak onjuist geïnformeerd. Verzekeraars moeten namelijk een klant die van verzekeraar voor de basisverzekering wil veranderen de mogelijkheid bieden, indien gewenst, de aanvullende polis te continueren. Wie expliciet aangeeft de basisverzekering op te zeggen, mag ervan uitgaan dat de aanvullende verzekering wordt gecontinueerd. Wie de aanvullende verzekering ook wil stoppen, doet er goed aan dat expliciet te melden.

Pagina gemaakt 5-5-2017

- - -