Biologicals: dure medicijnen en de zorgverzekering

Biologicals zijn nieuwe medicijnen, op basis van menselijke en dierlijke eiwitten i.p.v. op basis van chemie, tegen bijvoorbeeld kanker, reuma en diabetes. De middelen werken heel goed, maar zijn ook heel duur, zomaar enkele tienduizenden euro's per patiënt per jaar. Voorbeelden zijn Herceptin (trastuzumab) bij borstkanker en TNF-remmers bij reuma.

Zorgverzekeraars proberen de hoge kosten te omzeilen door alternatieven in te zetten, de zgn. biosimilars. Punt is dat de van merkmedicijnen nagemaakte generieke geneesmiddelen tot nu toe exact dezelfde werkzame stoffen bevatten, maar dat dat bij de biosimilars niet meer zo is: het zijn middelen die sterk lijken op de merkmiddelen.

Menzis eist inmiddels vaker een biosimilar als alternatief en neemt in feite daarmee de rol van de voorschrijvend arts over.

Pagina gemaakt 7-11-2015

- - -