Bloed-hersenbarrière (bloed-breinbarrière) geslecht

De bloed-hersenbarrière scheidt de bloedsomloop af van het buiten de cellen gelegen vocht van de hersenen. De barrière strekt zich langs alle haarvaten van het centrale zenuwstelsel uit en bestaat uit tight junctions (verbindingen tussen de celmembranen van naast elkaar gelegen cellen) die de haarvaten omgeven en die elders in de bloedsomloop niet gevonden worden. Deze endotheelcellen beletten op deze wijze het doordringen in de hersenvloeistof van microscopisch kleine deeltjes als bacteriën en van in water oplosbare moleculen. Ze laten echter vetoplosbare kleine moleculen als de ademhalingsgassen zuurstof en koolzuur en ook hormonen zonder meer door.

Behandeling van hersenaandoeningen als Parkinson, kanker, migraine en dementie botst altijd op de bloed-hersenbarrière. Canadese wetenschappers in Toronto vonden nu dat de barrière met microscopische luchtbelletjes in de bloedbaan tijdelijk kan worden doorbroken om medicijn door te laten. Op de schedel van proefpersonen werd gericht ultrageluid (bekend van echoscopie) losgelaten, waardoor de belletjes krimpen en zwellen en daarmee de beschermende cellen tijdelijk loswrikken zodat tegelijkertijd in de bloedbaan geïnjecteerd chemotherapiemedicijn (in dit geval doxorubicine) de bestemde plek kon bereiken.

trefw. belletjestechniek, microbubbels, krachtveld, krachtschild, barrière

Pagina gemaakt 17-11-2015

- - -