Euthanasie bij dementie iets dichterbij?

In de nieuwe 'handreiking' van de ministeries van VWS en Veiligheid en Justitie lijkt euthanasie voor dementerenden een stapje dichterbij te zijn gekomen. In de nieuwe handreiking staat dat euthanasie bij patiënten met gevorderde dementie mogelijk is, maar dat wel aan extra voorwaarden moet worden voldaan. Als de patiënt zijn verzoek niet meer kan overbrengen via woord of gebaar, is een eerder door de patiënt opgestelde schriftelijke wilsverklaring nodig. Het is verder belangrijk dat de patiënt er van tevoren herhaald met de arts over heeft gesproken. Ook moet duidelijk zijn dat de patiënt ondraaglijk lijdt, bijvoorbeeld door ernstige benauwdheid, pijn, angst, agressie of onrust.

Pagina gemaakt 7-1-2016

- - -