Medicijnen bij dementie

Rivastigmine, donepezil, galantamine en memantine zijn middelen die sedert een klein 20 jaar soms werken bij beginnende Alzheimer en Parkinsondementie. Bij wie ze werken, kunnen ze een klein jaar de verslechtering van de geheugenfunctie stopzetten. Misselijkheid en braken zijn mogelijke bijwerkingen.

Aan nieuwe medicijnen wordt gewerkt. Solanezumab is in feite een antilichaam dat het eiwit amyloid-bèta onschadelijk maakt. In Amerika komt het dezer dagen waarschijnlijk op de markt.
De groep BACE-remmers (BACE staat voor bèta-secretase 1, het enzym dat in de hersencellen het eiwit amyloid-bèta vormt) probeert de aanmaak van amyloid-bèta af te remmen. Betrokken wetenschappers zijn hoopvol wat deze middelen betreft.

Pagina gemaakt 12-12-2016

- - -