Geld maken over rug patiënten

Dertigduizend ad(h)d-patiënten zijn de dupe nu fabrikant Eurocept dexamfetamine officieel heeft geregistreerd. Gemiddeld moeten ze per maand nu 50 euro bijbetalen voor hun medicijn. Het middel is viermaal zo duur geworden.

Tot nu toe maakten apotheken het middel zelf en verkochten het onderling door. Dat doorverkopen mag nu niet meer. Veel patiënten lijken zo aangewezen op het nu geregistreerde middel Amfexa, de 5 mg. variant van dexamfetamine. Amfexa is viermaal zo duur en Eurocept is dus de komende jaren monopolist. Sommige zorgverzekeraars weigeren vooralsnog te vergoeden.

Patiënten zouden op zoek kunnen gaan naar een apotheker die het middel zelf vervaardigt. Dat mogen ze blijven doen, maar doorverkoop aan andere apotheken is er niet meer bij.

Vorig jaar werd het middel Tecfidera, tegen MS, tienmaal zo duur toen een fabrikant kans zag dimethylfumaraat geregistreerd te krijgen.

Pagina gemaakt 3-5-2016

- - -