Doodsoorzaken Nederland 2011

Van https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/sterfte-naar-doodsoorzaak/cijfers-context/huidige-situatie#!node-sterfte-naar-hoofdgroepen-van-doodsoorzaken: doodsoorzaken Nederland 2011 mannen en vrouwen

ICD: International Classification of Diseases (ICD) van de WHO
Het neologisme 'nieuwvormingen' staat voor 'tumoren'.
Subcutis is 'de laag onder de huid'.
Perinataal is de periode van de 22ste zwangerschapsweek tot zeven dagen na de bevalling.

Pagina gemaakt 2-6-2016

- - -