Tarieven apotheek, standaard terhandstelling en eerste terhandstelling

Zowel het tarief standaardterhandstelling (standaarduitgifte) als het tarief eerste terhandstelling (eerste uitgifte) bedraagt ca. zes euro, samen dus ca. twaalf euro (2019: zes à zeven euro, samen ca. twaalf tot veertien euro, afhankelijk van apotheek en zorgverzekeraar). De tarieven gelden voor elk receptgeneesmiddel.

Voor het tarief standaardterhandstelling houdt de apotheker de administratie bij, controleert het recept, beoordeelt het voorgeschrevene voor je persoonlijke situatie en geeft mondelinge en schriftelijke informatie (minimaal bijsluiter) over het gebruik.

Het eerste terhandstellingstarief wordt boven het standaardterhandstellingstarief berekend wanneer een middel voor het eerst wordt verstrekt of langer dan een jaar niet aan je verstrekt is geweest. De apotheker of assistente moet je in een gesprek vragen naar je verwachtingen van het geneesmiddel en je informeren over het gebruik, de werking, de bijwerkingen en de samenhang met andere door jou gebruikte geneesmiddelen. Als alleen de sterkte van een al gebruikt geneesmiddel wijzigt, mag het eersteterhandstellingstarief sedert 2015 niet berekend worden. Uit onderzoek van de Consumentenbond (augustus 2014) bleek dat slechts één op de 39 apotheken zich wat betreft de eerste terhandstelling aan de regels hield. Als klant mag je het eersteterhandstellingsgesprek niet weigeren. De apotheker is verplicht het gesprek te voeren, maar houdt zich daarbij dus doorgaans niet aan de regels.

Pagina geschreven 26-4-2015, laatst aangevuld 15-11-2019.

- - -