Naast eigen risico nu ook eigen bijdrage

Het eigen risico qua basisverzekeringszorg blijft in 2019 op € 385,-. Het gaat om de eerste zorgkosten die gemaakt worden binnen de basisverzekering, huisartsenhulp uitgezonderd. Tegen premieverlaging is voor een hoger eigen risico te kiezen.

Nieuw is de drempel voor de eigen bijdragen in de basisverzekeringszorg. In langzaam toenemende mate zijn we de laatste jaren geconfronteerd met een eigen bijdrage, bijvoorbeeld voor medicijnen. Die eigen bijdrage valt buiten het eigen risico en is dus een extra eigen risico dat vaak moeilijk te voorzien is en waarmee je zomaar hebt te maken. Duizenden verzekerden betaalden al meer dan € 250,- per jaar aan eigen bijdragen. In 2019 geldt voor het eerst een maximum: € 250,-. Bovendien lijkt de verzekeraar die bijdragen te moeten gaan incasseren en hoeven ze niet meer bij bijvoorbeeld de apotheek afgerekend te worden. Nog wat bureaucratie erbij dus.

De maatregel is natuurlijk niet voor niets. Ik voorspel dat we in versneld toenemende mate met eigen bijdragen geconfronteerd gaan worden.

Naast eigen risico en eigen bijdrage zijn er ook nog middelen die op recept verstrekt worden en in het geheel niet vergoed. Die vallen buiten eigen risico en buiten eigen bijdrage. De huidarts schrijft bijvoorbeeld een crème voor die niet vergoed blijkt te worden en waarvoor de apotheek ook geen wel vergoed alternatief heeft. De kosten uit deze groep kunnen hoog oplopen.

Pagina gemaakt 30-11-2018