Gebrokenhartsyndroom

Het gebrokenhartsyndroom, stress-cardiomyopathie, geeft ongeveer de symptomen van een hartinfarct, dus pijn op de borst en kortademigheid. Het ontstaat meestal acuut. De kransslagaders hoeven echter niet verstopt te zijn. Door het syndroom kan wel weefselschade optreden.

In ziekenhuizen wordt het syndroom zo'n 1.000 keer per jaar gediagnosticeerd. Soms overlijdt een patiënt aan een gebroken hart. Negentig procent van de patiënten zijn vrouwen boven de 60. Uit (oud) Brits onderzoek (eind jaren 70), waarin 4.500 weduwen negen jaar werden gevolgd, bleek dat ze in het eerste halfjaar na het overlijden van hun man een 40 procent hogere kans hadden om te overlijden, doorgaans aan hartproblemen.

Pagina gemaakt 20-1-2016

- - -