Schaderanglijst genotmiddelen RIVM

Hoe schadelijk zijn welke genotmiddelen voor de volksgezondheid en dus voor het gemiddelde individu. RIVM rangschikte in opdracht van het ministerie van VWS op een schaal van schadelijkheid. Het onderzoek werd gedaan door 19 experts. Het totaaloordeel werd gebaseerd of toxiciteit, verslavingseffecten en sociale schade.

Qua schadelijkheid scoren hoog: alcohol (op 3), tabak (4), heroïne (2) en crack (1). In de middenmoot: cannabis (10) en xtc (12). Relatief laag scoren paddo's, LSD, qat.

In 2016 hadden we meer dan 700 ziekenhuisopnames ten gevolge van gebruik van xtc of amfetamine. Er waren bijna 4700 opnames in verband met alcoholaandoeningen.

Pagina gemaakt 19-12-2018