Hoarding (verzamelzucht)

Hoarding (verzamelzucht) is een obsessief compulsieve stoornis. Het lijkt erop dat dit probleem in een individualistische maatschappij vaker voorkomt. De stoornis komt voor in DSM-5. We zien:
- Grote moeite of onvermogen om spullen weg te doen, ongeacht (economische en/of emotionele) waarde.
- Er is opeenstapeling van spullen die de woongedeelten vullen, zo dat deze niet meer normaal gebruikt kunnen worden. Als het nog leefbaar is in huis, komt dat alleen door ingrijpen van derden (zoals familie, schoonmakers of autoriteiten).
- De problemen veroorzaken stress en/of beperkingen in sociaal opzicht.
- De symptomen zijn niet ontstaan door een medische aandoening als (niet-aangeboren) hersenletsel of cerebrovasculaire ziekte.
- Hoarding komt ook voor in combinatie met angststoornissen, depressies, ADHD, ASS, trauma's en vormen van dementie en alle mogelijke combinaties hiervan.

Pagina gemaakt 7-1-2017

- - -