Immune trombopenie (ITP)

Als de afbraak van bloedplaatjes wordt veroorzaakt door een probleem in het afweersysteem spreken we van immune trombopenie (ITP, idiopatische trombocytopenische purpura, ziekte van Werlhof of auto-immuuntrombocytopenische purpura, AITP). Eerst moeten altijd secundaire oorzaken (als o.a. lupus en hiv) worden uitgesloten. De reden van het ontstaan van antilichamen die de trombocyten vernietigen, is niet opgehelderd.

Bij kinderen (tot ongeveer 10 jaar) is er bij trombocytopenie meestal sprake van ITP die dan doorgaans niet wordt behandeld, maar meestal vanzelf overgaat. Volwassenen worden vaak met Prednison behandeld en soms wordt gammaglobuline toegepast. Middelen als cyclofosfamide en azathioprine (Imuran) kunnen de vorming van antilichamen tegengaan. Middelen als romiplostim (Nplate) en eltrombopag (Revolade) zetten het beenmerg aan om meer trombocyten te produceren. Ook zijn gunstige resultaten behaald met rituximab, dat ook wel gebruikt wordt bij reumatische aandoeningen. Als medicatie niet helpt, kan de milt verwijderd worden. Dit helpt 70 procent van de patiënten te genezen. Miltverwijdering maakt wel vatbaarder voor ziekten.

Zie ook hier.

Pagina gemaakt 2-11-2016

- - -