Neuritis vestibularis en labyrintitis

Neuritis vestibularis of labyrintitis is een plotseling optredend verlies van de vestibulaire (deel inwendige oor) functie bij een overigens gezond persoon, zonder dat daarbij gehoorstoornissen of stoornissen aan het centrale zenuwstelsel optreden. De aandoening veroorzaakt draaiduizeligheid of onbalans met misselijkheid en braken, hartkloppingen en zweten, die plotseling of met tussenpozen kan voorkomen. Neuritis vestibularis treedt in het algemeen slechts aan één zijde van het lichaam (unilateraal) op. Oorzaak is vermoedelijk een ontsteking aan de evenwichtszenuw na een virusinfectie of een tijdelijk doorbloedingsprobleem. Sommigen spreken van labyrintitis als er ook gehoorproblemen zijn. Dan zijn zowel het evenwichtsorgaan als het slakkenhuis aangetast.

Behandeling met rust en medicatie tegen misselijkheid. De prognose is goed. De klachten verminderen geleidelijk, het evenwichtsprobleem is meestal na twee maanden hersteld. Wel kunnen de klachten nog eens terugkomen.

Pagina gemaakt 16-9-2017

- - -