Mean corpuscular volume (MCV)

Het mean corpuscular volume (MCV) van de rode bloedcellen is het gemiddelde volume van de erytrocyten (rode bloedlichaampjes) en is bepalend voor het type bloedarmoede. De gemiddelde doorsnede van een rode bloedcel is 0,00876 mm., de grootste dikte is 0,00264 mm. Wanneer de rode bloedcellen erg groot zijn, worden ze megalocyten genoemd. Wanneer ze juist erg klein zijn, worden ze microcyten genoemd. Als referentiewaarde wordt 82 tot 98 fL gegeven. Bloedarmoede kan o.a. microcytair of macrocytair zijn. Microcytaire anemie kan ontstaan door diverse oorzaken als een tekort aan ijzer, bij erfelijk afwijkende vormen van hemoglobine of bij chronische ziekte. Macrocytaire anemie kan ontstaan door een tekort aan vitamine B12 en foliumzuur, alcoholisme, medicatie, hypothyreoïdie, leverfunctiestoornissen of door beenmergziekten.

In Nederland spreken we van bloedarmoede als de molaire concentratie Hb lager is dan 7,5 mmol/l bij vrouwen (6,8 bij zwangeren) en lager dan 8,5 mmol/l bij mannen. Veelal zal er ijzer in tablet- of drankvorm worden voorgeschreven. Vitamine C bevordert de opname van ijzer in het bloed. Veel vitamine C zit in kiwi's, rode paprika en broccoli. Vooral ouderen kunnen bij stofwisselingsproblemen last krijgen van een vitamine B12-tekort. Door dit tekort wordt de vorming van rode bloedcellen verstoord. Vermoeidheidsklachten springen uit. Tekorten aan vitamine B12 kunnen ontstaan door deficiënte voeding, vooral door te weinig dierlijke producten. Neem bij bloedarmoede door B12-tekort elke dag een tablet van 1000 microgram vitamine B12. Het teveel wordt door het lichaam zelf uitgescheiden.

Pagina gemaakt 6-6-2016

- - -