Ritalin (methylfenidaat) werkt mogelijk (niet) door

6-12-2016:
Onderzoek van hersenonderzoeker Lizanne Schweren (UMCG) wijst uit dat ADHD-medicijnen op lange termijn geen schadelijke invloed hebben op de hersenen van kinderen. Kinderen mer ADHD die medicatie gebruiken, vertonen dezelfde gedragsontwikkeling als kinderen met ADHD die geen medicatie gebruiken. Schweren gaat ervan uit dat medicatie op korte termijn symptomen vermindert, maar op langere termijn niet leidt tot een betere uitkomst. Ouder worden leidt langzaamaan wel tot vermindering van symptomen.

22-11-2016:
Professor Liesbeth Reneman (AMC Amsterdam), neuroradioloog, vond bij onderzoek dat jeugdige gebruikers van Ritalin (methylfenidaat) na stoppen met het gebruik een veranderde doorbloeding en dopamineconcentratie in de hersenen behouden, terwijl de klachten waarvoor het middel werd gegeven terugkomen. Er lijkt bij jeugdige gebruikers na vier maanden gebruik een blijvend effect op de hersenen te zijn ontstaan. Het onderzoek wordt voortgezet.

Op 22-11-2016 promoveerde Anouk Schrantee (AMC Amsterdam) op het onderzoek.

In 2015 gebruikten in Nederland 85.000 kinderen tussen vijf en vijftien jaar oud het middel, dat is 4,3 procent van alle kinderen in die leelftijdsgroep.

Pagina gemaakt 4-8-2016, laatst aangevuld 6-12-2016

- - -