Ritalin mogelijk gevaarlijk bij volwassenen

Ritalin (Methylfenidaat, Concerta, Equasym, Medikinet) is mogelijk gevaarlijk voor volwassenen. Er zijn veel meldingen van veelal ernstige bijwerkingen (hartfalen, hart- en vaatziekten, agressie, depressie, suïcidaliteit, vermoeidheid, slapeloosheid, hoofdpijn). Het middel mag in Nederland ook niet voor de diagnose ADHD aan volwassenen worden voorgeschreven.

In de leeftijdsgroep vanaf 25 jaar zijn er nu 57.000 gebruikers in Nederland. Dat komt omdat artsen toestemming kregen het middel te blijven voorschrijven als gebruikers boven de leeftijdsgrens van 18 jaar kwamen, mits de voordelen in die gevallen opwegen tegen de nadelen. Volgens het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) wegen de voordelen van gebruik door volwassenen niet op tegen de nadelen.

Pagina gemaakt 28-4-2017.

- - -