Necrotiserende enterocolitis (NEC) en de e-Nose

Necrotiserende enterocolitis (NEC) is een darmaandoening die vooral voorkomt bij te vroeg geboren kinderen (prematuren) die een te laag geboortegewicht hebben voor de duur van de zwangerschap. Het is een ernstige en ook levensbedreigende, acute aandoening. Ongeveer zeven procent van de kinderen die geboren is bij een zwangerschap van minder dan 32 weken krijgt NEC. Van deze kinderen overlijdt vijftien tot dertig procent. NEC ontstaat plotseling in de eerste weken na de geboorte, maar meestal niet meteen in de eerste week. Er is sprake van een ernstige ontsteking van de darm en van een verminderde doorbloeding (ischemie). Delen van de dunne darm kunnen daardoor afsterven (necrose). De precieze oorzaak is nog niet duidelijk, maar onrijpheid van de darm is een belangrijke risicofactor. Hoe jonger het premature kind, hoe groter de kans op NEC.

De e-Nose is een elektronische neus. Een studie van kinderarts Tim de Meij van het VUmc Amsterdam rook aan de ontlasting van 128 couveusekinderen. Van hen kregen dertien NEC en zeven daarvan overleden. Het bleek dat de e-Nose een paar dagen voor de ziekte zich openbaart deze kan ruiken en dat is winst bij het snel beginnen van behandeling. Inmiddels wordt de e-Nose getest in diverse ziekenhuizen. Hoe de behandeling moet zijn, is onderwerp van vervolgstudie.

Pagina geschreven 27-7-2015.

- - -