Nierbekkenontsteking (pyelitis)

Het nierbekken is het trechtervormige deel van de nier dat van het nierweefsel naar de urineleider gaat. De in de nieren gemaakte urine gaat via het nierbekken naar de urineleider.

Nierbekkenontsteking betekent dat de wand van het nierbekken ontstoken is. Dit kan in één of beide nieren zijn. Een nierbekkenontsteking wordt meestal door bacteriën veroorzaakt. Vaak gaat het om een bacteriesoort die vooral in de darm leeft, maar ook rond de plasbuis voorkomt. De bacteriën komen via de plasbuis de blaas binnen. Vanuit de blaas stijgen ze op, via één of beide urineleiders, tot in het nierbekken. Daar veroorzaken ze de ontsteking.

We zien hoge koorts (bij ouderen kan de koorts ontbreken), koude rillingen, misselijkheid, pijn in rug of zij, soms troebele plas of bloed in de plas. Daarnaast de klachten van een blaasontsteking: pijn bij plassen, vaak kleine beetjes plassen, pijn in de onderbuik.

Houd rust tot de koorts is verdwenen. Drink veel. Stel plassen niet uit als er aandrang is en plas de blaas helemaal leeg. Zorg ervoor goed doorgespoeld te blijven. Bij misselijkheid beter telkens kleine beetjes drinken dan een groot glas ineens.

Behandeling: antibioticum, meestal ciprofloxacine (niet-zwangere vrouwen 7 dagen, mannen 14 dagen lang).

- - -