Oxycodon, Fentanyl

Oxycodon (oxy, Oxicontin, Oxynorm) is een zeer krachtige opioïde pijnstiller, die steeds makkelijker wordt voorgeschreven en gebruikt. Er kan verslaving uit voortkomen en valpartijen. Bij overdosering ademhalingsproblemen tot aan coma toe. Het Nationale Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) meldt een sterk toenemend aantal overdoseringen.

Gebruik zo mogelijk paracetamol, maximaal 4x daags 1000 mg. Een NSAID als Diclofenac, Ibuprofen of Naproxen werkt sterker, maar heeft ook meer nadelen. Een maagbeschermer ernaast is bijvoorbeeld aan te bevelen. Zwak werkende opioïde middelen zijn codeïne en Tramadol. Tot de sterk werkende opioïde middelen behoren morfine, Oxycodon en Fentanyl.

Pagina gemaakt 23-9-2018, laatst bijgewerkt 11-3-2019