Partneropname

Er is al jaren gedoe over oudere paren die uit elkaar moeten als één van hen opgenomen moet worden in een zorginstelling (verzorgingshuis, verpleeghuis) in het kader van de WLZ (Wet Langdurige Zorg). Ik hoor wel berichten die erop lijken te duiden dat zorgverstrekkers en indicatiecommissies niet gebrand zijn op dergelijke partneropnames. Toch heeft de partner hier recht op. Op 1-2-2018 haal ik het volgende van de site van de Rijksoverheid:
Kan een partner meeverhuizen?
De partner van een persoon met een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking, of met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap die recht heeft op zorg en in een instelling verblijft, heeft recht op verblijf in dezelfde instelling. De partner heeft dit recht om mee te verhuizen zonder dat hij zelf een Wlz-indicatie heeft. Hij behoudt dit recht om te verblijven in die instelling ook na het overlijden van zijn partner dan wel na het vertrek van zijn partner naar een andere instelling.
Voor partnerverblijf hoeft de cliënt geen indicatie aan te vragen. De cliënt kan partnerverblijf rechtstreeks met de zorgaanbieder afspreken. De zorgaanbieder vraagt bij het CIZ een indicatiebesluit voor partnerverblijf aan (ZZP0) en registreert de meeverhuizende partner.
Naast verblijf heeft de meeverhuisde partner recht op voorzieningen die niet ten laste van de meeverhuisde partner kunnen komen, waaronder in elk geval: het verstrekken van eten en drinken, het schoonhouden van de woonruimte en roerende voorzieningen.

Onder andere op http://www.zorgkantoor-zorgenzekerheid.nl/ik_wil_zorg/wlz-zorg_met_verblijf/partneropname wordt dit nader uitgewerkt (link gecheckt 1-2-2018).

Pagina gemaakt 1-2-2018