Pentobarbital en euthanasieprotocol

Pentobarbital (Nembutal, natriumpentobarbital) is een barbituraat dat vroeger als slaapmiddel werd gebruikt. Vanwege het gebruik voor zelfdoding is het in de jaren tachtig van de vorige eeuw in Nederland uit de handel genomen. Voor reguliere hulp bij zelfdoding en voor euthanasie wordt nu het barbituraat thiopental gebruikt. (Pentobarbital wordt thans voor zelfeuthanasie geïmporteerd uit landen als Mexico en China. Gebruik 15 gram en gebruik vanaf een dag tevoren een antibraakmiddel als metoclopramide.) In de diergeneeskunde wordt pentobarbital nog wel gebruikt als euthanaticum voor dieren. Pentobarbital wordt sinds 2011 in de Verenigde Staten ook gebruikt bij het uitvoeren van executies, nadat thiopental door een exportverbod vanuit Europa werd getroffen.

We kennen diverse protocollen bij euthanasie, bijvoorbeeld geef 150 mg. midazolamdrank (Dormicum) en als de slaap is ingetreden de coma-inductor thiopental (2000 mg.) i.v. en vervolgens, als er diep coma is, de spierrelaxans rocuronium (150 mg.) i.v.

Pagina gemaakt 12-4-2019

- - -