Perjeta (bij borstkanker) te duur voor verzekering

Pertuzumab (Perjeta) wordt sedert begin 2013 gebruikt. Het stimuleert het immuunsysteem (immunotherapie) tegen kankercellen en wordt doorgaans in combinatie met andere middelen gegeven (combinatietherapie). Het wordt o.a. gebruikt bij inoperabele uitgezaaide borstkanker. De gemiddelde overlevingsduur stijgt met het middel zo'n zestien maanden en bij een enkeling schijnt het middel de kanker helemaal op te ruimen. Bedoeling was het ook te gaan gebruiken bij niet-uitgezaaide borstkankers, maar Zorginstituut Nederland, dat de minister over vergoedingen adviseert, vindt de kosten te hoog en stelt dat het middel de helft goedkoper moet worden om in het (basis)verzekeringspakket te kunnen blijven.

De Rijksoctrooiwet 1995 beschermt fabrikanten tegen namaak van middelen waarin zij investeerden voor maximaal 20 jaar, in de praktijk doorgaans gedurende acht à tien jaar. Het octrooi wordt dikwijls ook patent(recht) genoemd.

PS 4-12-2015: Internationaal onderzoek onder leiding van het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis maakt duidelijk dat Nederland voor moderne kankermedicijnen, waaronder pertuzumab de hoofdprijs betaalt. Andere Europese landen kopen de middelen voor minder tot veel minder, met een enkele uitschieter van minus 75 procent. Perjeta kost in Nederland 3000 euro per dosis, in Duitsland bijvoorbeeld 2440 euro. Glivec (bij leukemie) kost in Nederland 24 euro, in Estland 7!

Pagina gemaakt 10-11-2015, aangevuld 4-12-2015

- - -