Persantin veilig?

E171 is mogelijk scadelijk voor de gezondheid. Het zit in het antistollingsmedicijn Persantin (dipyridamol). Uit een studie bij ratten en muizen blijkt dat bij mensen mogelijk kleine deeltjes titaniumdioxide zich kunnen ophopen. Om risico's in kaart te kunnen brengen, is nader onderzoek nodig.

Pagina gemaakt 19-4-2017

- - -