Relapsing polychondritis

Relapsing polychondritis (Myenberg-Altherr-Ühlinger-syndroom, polychondritis recidivans, polychondropathie of panchondritis) is een reumatische aandoening die vaak voorkomt in combinatie met auto-immuunziekten. Kenmerkend is de chronische of recidiverende steriele ontsteking van het kraakbeen van het oor. De kwaal openbaart zich vaak rond het 47ste levensjaar, bij vrouwen zowel als mannen. Incidentie drie- à viermaal per miljoen inwoners, ongeveer 50 nieuwe patiënten per jaar. Ook het kraakbeen van neus, strottenhoofd en luchtpijp kan worden aangetast. De hartkleppen vormen eveneens een risico. Verdere mogelijke klachten zijn gewrichtsontstekingen, oogontstekingen, gehoorstoornissen, duizeligheid, bloed in de urine, hartklepinsufficiëntie en aneurysma van de aorta.

Behandeling: het onderdrukken van het immuunsysteem met corticosteroïden zoals Prednison. Om de bijwerkingen van corticosteroïden te mijden, worden ook dapsone (antibioticum) en de ontstekingsremmers colchicine en azathioprine gebruikt. De laatste middelen verlagen de totale afweerfunctie van het lichaam. Het 10-jaarsoverleving is volgens onderzoek uit 1986 55 procent, maar volgens onderzoek uit 1998 98 procent.

Zie vroegere pagina (2009).

Pagina gemaakt 29-1-2016

- - -