Blowen en intelligentie

Nieuw Amerikaans onderzoek: cannabisgebruik bij pubers schaadt hun intelligentie niet. Eerder onderzoek wees het tegenovergestelde uit. Maar mensen uit lagere sociale klassen hebben naast een lager IQ ook meer te kampen met cannabisverslaving en het één hoeft niet uit het ander voort te komen.

Meer dan 3.000 pubers, tweelingen (dus per paar uit hetzelfde milieu), werden op tien- en achttienjarige leeftijd onderzocht en de hasj- of wietgebruikers scoorden met 18 jaar niet significant lager. Aangetekend wordt dat schade nog altijd wel op latere leeftijd zichtbaar worden kan.

Blowen kan de prefrontale cortex aantasten en zo, bij wie voor die ernstige ziekte bevattelijk is, tot (acute) schizofrenie leiden. Dat mag als algemeen bekend worden verondersteld, evenals dat van tevoren die bevattelijkheid niet kan worden uitgesloten.

Pagina gemaakt 19-1-2016

- - -