Savantsyndroom

Het savantsyndroom staat voor een autistische stoornis en/of mentale retardatie met zeer bijzondere geestelijke vermogens op één bepaald terrein. Vroeger werd wel de term 'idiot savant', geleerde dwaas, gebruikt.

Vaak hebben deze mensen een wiskundig vermogen dat niet-rationeel lijkt, ze kunnen razendsnel zeer gecompliceerde berekeningen in hun hoofd uitvoeren, waarbij antwoorden trager worden gegeven naarmate de berekening complexer is. Andere mensen met het savantsyndroom hebben een zeer sterk ontwikkeld (selectief) geheugen. Ze kunnen bijvoorbeeld een stuk muziek dat ze jaren geleden hebben gehoord, feilloos naspelen. De Schotse schilder Richard Wawro kon uit het geheugen zeer gedetailleerde tekeningen maken en kon zich ook al zijn tekeningen herinneren, terwijl hij verder ernstig geretardeerd en autistisch was.

Als er sprake is van autisme spreekt men wel van een autistische savant. De algemene naam die men voor het verschijnsel gebruikt is savantsyndroom. Deze benaming was bijvoorbeeld van toepassing op wijlen de Amerikaan Kim Peek, die model heeft gestaan voor het personage Raymond in de film Rain Man. Peek had een verstandelijke handicap door een hersenbeschadiging, maar was niet autistisch.

Bron: Wikipedia

Pagina gemaakt 19-12-2015

- - -