Shakenbabysyndroom en vaccinaties

Bij het shaken baby syndrome (SBS) wordt, meestal door een ouder, vanuit onmacht, de baby door elkaar geschud gedurende 5 tot 20 seconden (meestal minder dan 40 maal schudden). Zo'n 40 kinderen, doorgaans jonger dan een jaar, belanden zo per jaar op de eerste hulp. Twee à drie van hen overlijden aan de gevolgen. Zenuwbanen in de nek kunnen aangedaan zijn en/of er zijn subdurale (hersenvliezen) en/of retinale (netvlies) bloedingen. Doofheid, blindheid, ademhalingsproblemen, epileptische aanvallen en braken kunnen het gevolg zijn. Ook worden gebroken ribbetjes gezien.

Er zijn mensen en groepen die menen dat het shakenbabysyndroom te maken heeft met de vaccinaties die kinderen ondergaan. Ze spreken van non-accidental-injury. De immuunreactie op vaccins zou een tekort aan vitamine C veroorzaken en dat zou een verhoogde histaminespiegel als gevolg hebben. Ook wordt gesproken van een allergische reactie van de bloedplaatjes: immuuntrombocytopenie (ITP). En ook wordt verhaald over een vitamine K tekort. Het is echter vooralsnog niet waar te maken dat e.e.a. het shakenbabysyndroom zou kunnen veroorzaken.

Pagina geschreven 11-3-2015.

- - -