Zika-virus

Update 16-7-2016:
Naar verwachting zal het Zikavirus in Zuid-Amerika binnen twee à drie jaar uitgewoed zijn, doordat dan een hoog percentage mensen na besmetting immuun geworden is. Dit proces zal, denken deskundigen, verlopen als bij dengue en chikungunya.

Update 5-2-2016:
Zika-virus, Teletekst 5-2-2016

Update(2) 2-2-2016:
Op internet circuleren berichten als zou een nieuw vaccin met de naam Tdap (tegen tetanus, difterie en kinkhoest) m.i.v. 2015 verplicht zijn geworden voor alle aanstaande moeders in Brazilië. Dat vaccin zou volgens de berichten de echte oorzaak zijn van de kinderen die met microcefalie geboren worden. Het zikavirus zou slechts gebruikt worden als dekmantel.

Update 2-2-2016:
Aangenomen wordt dat het virus bij zwangeren vooral in het eerste trimester van de zwangerschap gevaarlijk is. Overigens is de samenhang tussen het virus en de baby's met microcefalie nog niet overtuigend bewezen.
Preventief: voorkom stilstaand water in de woonomgeving. Daarin leggen vrouwtjes de larven. Ook in bloempotten en oude autobanden waarin wat water staat. In Brazilië worden inmiddels op grote schaal genetisch gemanipuleerde mannetjesmuggen uitgezet met het doel voor niet levensvatbaar nageslacht te zorgen. Een Nederlands bedrijf ontwikkelde half afgesloten plastic potten met een laagje geurend water dat de vrouwtjes lokt om daar de eitjes te leggen. De larven gaan dood en de vrouwtjes zelf ook. In het Caribisch gebied zijn al meer dan 8.000 van deze vallen afgezet.

Update 25-1-2016:
Het zikavirus wordt in El Salvador nu ook in verband gebracht met het Guillain-Barrésyndroom, een aandoening van de zenuwen bij volwassenen die de spieren verslapt en waarvan de klachten van een paar weken tot enkele maanden variëren, maar waarbij die ook zo ernstig kunnen zijn dat beademing nodig wordt.

De WHO vindt dat vrouwen die van plan zijn naar gebieden te reizen waar het zikavirus heerst, een zorgverlener moeten raadplegen. Gemeld wordt nu dat het virus via bloed kan worden overgedragen, maar dat het ook is aangetroffen in menselijk sperma. Volgens de WHO is echter meer bewijs nodig om te bevestigen dat het ook via seksueel contact kan worden overgedragen.

Update 22-1-2016:
In Brazilië zijn sedert oktober 2015 3.900 baby's met microcefalie geboren. Microcefalie is een aandoening van het centrale zenuwstelsel waarbij de hersenen zich niet goed ontwikkelen door een te kleine schedelomvang. De baby's blijken ook verkalkingen in de hersenen te hebben, die zeldzaam zijn bij de erfelijke variant van (primaire) microcefalie. Het virus waart in Afrika en Azië al veel langer rond, maar daar hebben vrouwen die zwanger worden na vroegere besmetting immuniteit opgebouwd.

---

Zikakoorts is een infectie veroorzaakt door een virus. De ziekte heeft overeenkomsten met Dengue. Het virus wordt overgedragen door een beet van een besmette mug. De muggen die het zikavirus overbrengen zijn net als bij Dengue vooral overdag actief. De ziekte wordt niet van mens op mens overgedragen. De verschijnselen van zikakoorts zijn meestal mild en kortdurend (2 tot 7 dagen). We zien koorts, ontsteking van het slijmvlies van het oog (conjunctivitis), gewrichtsklachten, vooral in handen en voeten, en huiduitslag. Er is geen vaccinatie.

Teletekst 16-1-2016: Zwangeren wordt ontraden naar Zikagebieden te reizen. Zika-virus, Teletekst 16-1-2016

Pagina gemaakt 16-1-2016

- - -