Regionale verschillen medicijngebruik

Uit berekeningen van het College van Zorgverzekeringen bleek dat inwoners van Deventer en Zuid-Limburg in 2009 de meeste medicijnen slikten. De minste recepten werden uitgeschreven in de regio Weert, de IJsselmeerpolders, de kop van Noord-Holland, Texel en de regio's Amstelveen en Gouda.

De meeste antidepressiva werden geslikt in Friesland, op de Waddeneilanden met uitzondering van Texel, in zuidelijk Zuid-Limburg en op de Zeeuwse eilanden. In de zorgregio Amstelland lag het gebruik ruim onder het gemiddelde. Er waren 954.000 gebruikers, waarvan tweederde vrouw. De groep van 45 tot 64-jarigen slikte het meest.

Cholesterolverlagers waren favoriet in West-Brabant en Limburg. In regio Amsterdam, het Gooi en de Flevopolders werden ze het minst gebruikt. Zo'n 1,6 miljoen mensen gebruikten deze middelen.

Rond de 2,4 miljoen mensen gebruikten maagmiddelen, het meest in regio Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Limburg.

Diabetesmiddelen werden geslikt door 755.000 patiënten, opvallend veel in Groningen, Zuid-Limburg, Rotterdam-Rijnmond en Den Haag.

In totaal werd in 2009 voor 5,1 miljard euro aan medicamenten verstrekt. Het CVZ verwacht dat de kosten in vier jaar tijd op zullen lopen tot 7,7 miljard euro.

Pagina geschreven 21 oktober 2010.

- - -