Alcohol goed voor de gezondheid?

Twee wijntjes per dag zouden volgens velen gezond zijn voor hart en bloedvaten. En inderdaad: alcohol kan het risico van hart- en vaatziekten verminderen. Dat geldt evenzeer voor bier en sterke drank. Mannen doen er verstandig aan zich te beperken tot maximaal twee drankjes per dag, vrouwen tot één (advies Gezondheidsraad). Dagelijks alcoholgebruik kan echter gemakkelijk leiden tot gewenning en bij bepaalde persoonlijkheidsstructuren dus tot verslaving. Maar er is meer:

Alcoholgebruik verhoogt de kans op een zestigtal andere ziektes, waaronder bijvoorbeeld keelkanker en borstkanker. En er zijn in Nederland een miljoen problematische drinkers die kunnen zorgen voor overlast, verkeersongevallen en/of huiselijk geweld. Volgens hoogleraar voedingsleer Martijn Katan (VU Amsterdam) wegen al met al de voordelen van alcohol niet op tegen de risico's.

Pagina geschreven 26 oktober 2010.

- - -