Oogartsen willen vuurwerkverbod: vrolijknieuwjaar.nl

In het Rotterdamse oogziekenhuis stond op 1 januari de teller van de behandelde vuurwerkslachtoffers alweer op 23, de meesten kinderen en jongeren onder de 21 die alleen maar stonden te kijken. Drie van de slachtoffers moeten een oog missen. Een jaar eerder werden 24 ogen blind door vuurwerk.

Het Nederlands Oogheelkundig Genootschap (NOG) is met de GroenLinks-raadsleden Arno Bonte (Rotterdam) en David Rietveld (Den Haag) samen oprichter van de nieuwe vereniging 'VrolijkNieuwjaar.nl', die af wil van het consumentenvuurwerk. Terwijl in andere landen waar consumentenvuurwerk is toegestaan 26 gewonden per miljoen inwoners vallen, zijn dat er in Nederland 47 per miljoen. Waar consumentenvuurwerk verboden is, zijn het er 3 per miljoen inwoners.

Pagina geschreven 2 januari 2010.

- - -