Gsm-straling helpt mogelijk tegen Alzheimer

In de 'Journal of Alzheimers's Disease' melden onderzoekers uit Florida dat wetenschappelijke experimenten met genetisch voor Alzheimer gepredisponeerde muizen bij langdurige blootstelling aan elektromagnetische straling van mobiele telefoons zowel bescherming tegen als een heilzaam effect bij Alzheimer laten zien.

Pagina geschreven 7 januari 2010.

- - -