Asbestregels werken niet

Sedert 1993 is in ons land de toepassing van asbest verboden. Jaarlijks overlijden nog steeds zo'n 700 mensen aan de gevolgen van inademing van asbestvezels, evenveel als aan de gevolgen van verkeersongelukken. De ziekte openbaart zich doorgaans pas 20 tot 30 jaar na de blootstelling aan de stof.

'Trouw' legde de hand op een achtergehouden rapport 'Naleving asbestregels' van juli 2009 n.a.v. onderzoek in opdracht van de ministeries van vrom en sociale zaken, opgesteld door onderzoekers van bureau Bartels in Amersfoort. In zo'n 70 procent van de Nederlandse gebouwen is asbest verwerkt. Eigenaren geven hun probleem doorgaans uit handen aan professionele asbestverwijderaars. In 50 tot 80 procent van de gevallen wordt de asbest vervolgens illegaal door de slopers verwijderd. Waar wel een sloopvergunning wordt aangevraagd, wordt daarna in 80 procent van de gevallen het afval niet aangemeld voor vervoer, wat wel verplicht is. Op die manier raakt de kankerverwekkende stof al meteen uit zicht en ontbreekt de controle op verwerking en uiteindelijke opslag.

Gezien het achterhouden van het rapport heeft de overheid zich kennelijk bij haar onvermogen tot handhaving neergelegd. Je ne maintiendrai pas!

Pagina geschreven 9 januari 2010.

- - -