Ontwikkelingsstoornissen

Een ontwikkelingsstoornis is een neurologische en/of psychische aandoening, optredend bij kinderen en adolescenten, die een belemmering vormt voor of een afwijking veroorzaakt in de normale ontwikkeling. Bij volwassenen zijn zulke stoornissen vaak ook nog te traceren. Met de leeftijd neemt het risico dat behandeling niet meer succesvol kan zijn toe. Aangenomen wordt dat erfelijke factoren een rol spelen, maar ook omgevings- en opvoedingsfactoren kunnen dat doen.

De term ontwikkelingsstoornis is niet meer dan een verzamelnaam voor o.a. mentale retardatie (verstandelijke handicap), leer- en communicatiestoornissen, motorische stoornissen, gedrags- en aandachtstekortstoornissen, stoornissen in het autistisch spectrum, PDD-NOS, eetstoornissen in de kinderleeftijd, ticstoornissen en stoornissen met urinelozing en ontlasting (onzindelijkheid).

Pagina geschreven 10 januari 2010.

- - -