Antidepressiva en rijvaardigheid

Tros' Radar kreeg op een oproep om bijwerkingen van antidepressiva te melden meer dan 10.000 reacties. Vanavond wordt de uitzending aan het onderwerp gewijd. De opgeschreven verhalen zijn gelezen door professor Trudy Dehue, hoogleraar psychologie aan de RUG en auteur van het boek 'De depressie-epidemie' (2009). 'De ernst en indringendheid van de verhalen hebben me overvallen', laat ze weten. Opvallend veel gebruikers melden onder invloed van de middelen roekeloos te worden in het verkeer en snel agressief te reageren. Sommigen geven aan de neiging te hebben botsingen te veroorzaken met tegenliggers of met een boom. Volgens Dehue zijn de bijsluiters te vaag over deze bijwerkingen. Termen als acathisie (motorische onrust) en psychomotorische agitatie (psychische en lichamelijke onrust) worden door de gemiddelde gebruiker niet verstaan. Over rijvaardigheid wordt nauwelijks gerept.

Als oud-Riagg-hulpverlener ben ik op de hoogte van het probleem. Sommige cliënten moesten dan ook stoppen met autorijden en in plaats daarvan gaan lopen, indien mogelijk veel lopen. Maar dat bijna een miljoen Nederlanders deze middelen gebruikt, dat is nieuw voor me! Als dat klopt, lijkt me dat in onze maatschappij iets grondig mis moet zijn. Het zou in dat geval goed zijn de uitzending daaraan te besteden.

Pagina geschreven 1 februari 2010.

- - -