Vroegere Alzheimer-diagnose door PET

Alzheimer blijkt vroegtijdig te kunnen worden gediagnosticeerd met behulp van de positronemissietomografie (PET-scan), zo blijkt uit promotieonderzoek van Nelleke Slotboom (VU Medisch Centrum Amsterdam). Er wordt daarbij een radioactieve isotoop ingespoten en de verspreiding daarvan door het lichaam wordt gevolgd. Daarmee worden de voor Alzheimer kenmerkende zogenaamde eiwitplaques en -kluwens zichtbaar gemaakt, wat voorheen pas mogelijk was na het overlijden van de patiënt.

Pagina geschreven 14 februari 2010.

- - -