Risico delirium en dementie bij ziekenhuisopname ouderen

Amerikaanse onderzoekers die 3.000 ouderen enkele jaren volgden, concluderen dat senioren na een ziekenhuisopname 40 procent meer kans hebben dement te worden, ook als ze tijdens die opname niet onder narcose zijn geweest. Ook blijkt de kans op een delirium, een acute psychotische stoornis met een onderliggend verstoord lichamelijk proces, sterk vergroot tijdens een opname. Van de opgenomen 65-plussers overkwam dit één op de drie. Van deze patiënten overleed de helft binnen een jaar.

20-6-2014: Kees Kalisvaart, geriater in het Kennemer Gasthuis Haarlem, vroeg onlangs in een uitzending van Zembla aandacht voor het probleem. Hij meent dat ziekenhuizen het risico van deze acute verwardheid bij ouderen die opgenomen worden niet serieus genoeg nemen en geeft aan dat extra screening (naast de verplichte VMS-screening) en een kleine dosis antipsychoticum al heel veel onheil voorkomen. 'We leggen zo'n patiënt bij het daglicht en zorgen dat hij zijn bril op heeft en zijn gehoorapparaat in. Eigenlijk zijn de maatregelen heel basaal, het is gewoon goede zorg leveren. Eigenlijk is het heel gemakkelijk om delier te voorkomen. Dat zou overal zou moeten gebeuren.' Door de aanvullende maatregelen is het aantal gevallen in Haarlem gehalveerd. Volgens Kalisvaart is na het doormaken van een delier het risico van dementie twaalf maal zo groot en overlijdt 40 procent van deze patiënten binnen twee jaar.

De Inspectie Gezondheids Zorg (IGZ) schatte in 2005 het jaarlijkse aantal in ziekenhuizen ontstane delieren op tussen de 40.000 en 160.000.

Pagina geschreven 5 april 2010, laatst bijgewerkt 20-6-2014.

- - -