Meer gezondheidsklachten door werk

Het aantal gemelde psychische klachten door werkdruk stijgt snel. Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) geeft voor 2009 een toename aan van 23 procent ten opzichte van 2008. Het aantal gevallen van burn-out steeg in een jaar zelfs met 48 procent. Vorig jaar waren er 10.000 meldingen van beroepsziekten. Koploper bij die meldingen waren de gehoorproblemen, gevolgd door klachten betreffende houdings- en bewegingsapparaat en op de derde plaats de al genoemde psychische klachten. De problemen manifesteerden zich het sterkst in de gezondheidszorg, het onderwijs en de industrie. De economische crisis zou een rol kunnen spelen, evenals het door mobiele telefoon en internet moeilijker los kunnen komen van het werk. Ook zou de registratie verbeterd kunnen zijn, omdat door het Peilstation Intensief Melden (PIM) bedrijfsartsen worden aangezet tot melden.

Zie ook onder Werkdruk.

Pagina geschreven 10 mei 2010.

- - -