Bijwerking metformine (voor diabetes type 2)

Metformine (Glucophage) blijkt een tekort aan vitamine B12 te kunnen veroorzaken en daarmee vermoeidheid, bloedarmoede en geheugenproblemen. De stof komt ook voor in Glucovance, Avandamet, Competact, Janumet en Eucreas. Diabetes type 2 (vroeger ouderdomsdiabetes genoemd) komt steeds meer voor in samenhang met overgewicht. Inmiddels zijn er in ons land 800.000 patiënten.

Pagina geschreven 12 juni 2010.

- - -