Kosten gezondheidszorg en de formatie

Onze politici zijn bezig met een niet verheffend informatie-, preformatie en/of formatieproces, waaraan onze pers en dus ook wij allen veel te veel aandacht geven. Juist het feit dat er bepaald niet trots valt te zijn op de politieke prestaties tot nu toe, vraagt terughoudendheid qua aandacht. Want kennelijk kunnen onze gekozenen al die aandacht niet aan. Hun gedrag naar elkaar en naar de pers en dus naar de kiezers maakt me dat voldoende duidelijk. Vast lijkt te staan dat de combinatie VVD, CDA, PVV in totaal zeker 18 miljard wil gaan bezuinigen en dat een belangrijk deel daarvan op de zorg kan neerkomen.

Alhoewel wij per persoon minder aan zorg uitgeven dan in bijvoorbeeld Amerika of Duitsland, blijkt het toch te veel. Het gaat om zo'n 60 miljard euro, dat is per inwoner zo'n 3700 euro per jaar. Van die totale 60 miljard neemt de langdurige (AWBZ) zorg 23 miljard voor z'n rekening, bijna 1400 euro per Nederlander. De psychische stoornissen vormen de duurste diagnosegroep: meer dan 14 miljard euro. Binnen deze groep zijn dementie en verstandelijke handicap de duurste ziekten. Op afstand vormen de hart- en vaatziekten de tweede dure diagnosegroep: meer dan 5,5 miljard euro. Boven de leeftijd van 40 jaar nemen daarnaast de gemiddeld gemaakte zorgkosten steeds meer toe: op 55-jarige leeftijd zijn die verdubbeld in vergelijking met op 20 jaar. Op 70 jaar is er opnieuw sprake van verdubbeling, evenals op 80 en op 85 jaar.

Managers in de zorg, maar ook medisch specialisten, tandartsen en ziekenhuizen worden gezien als graaiers, maar niet alles kan over één kam geschoren worden. Persoonlijk heb ik zo'n veertig jaar meegelopen in de zorg en ik ben getuige geweest van de opkomst van de managers. In mijn visie is het dat fenomeen dat de zorg bepaald geen goed heeft gedaan.

Pagina geschreven 7 augustus 2010.

- - -