Extra kosten in AWBZ-instellingen

Verpleeg- en verzorgingshuizen, alsook huizen voor verstandelijk gehandicapten en na de eerste opnamemaanden psychiatrische ziekenhuizen, vallen onder de AWBZ. Creatieve directies en/of boekhouders proberen geregeld extra inkomsten te genereren door hun cliënten bepaalde diensten als extra's in rekening te brengen, zelfs als het gaat om al uit de AWBZ-pot uitbetaalde zaken. De AWBZ-instelling dient te zorgen voor noodzakelijke aanpassingen, (eenvoudige) inrichting en onderhoud van de kamer, noodzakelijk persoonlijk alarm, verzekering van de kamer en de spullen van de instelling, tv en radio in gemeenschappelijke ruimtes, nutsvoorzieningen, maaltijden en tussendoortjes, bewassingskosten voortkomend uit de aandoening van de bewoner, incontinentiemateriaal en noodzakelijke rolstoel en/of douchestoel. De bewoner zelf betaalt de persoonlijke woonwensen als eigen meubels, een niet noodzakelijk persoonlijk alarm, inboedelverzekering voor eigen spullen, kabel- en telefoonaansluiting met bijbehorende apparatuur op de eigen kamer, kapper, doucheschuim, tandpasta e.d., bewassing van de eigen kleding en uitstapjes. (N.B. Wie al voor 2009 in specifiek een verzorgingshuis woonde, hoeft de kledingwas niet zelf te betalen!) Meer mag de instelling de bewoner niet in rekening brengen.

Pagina geschreven 8 augustus 2010.

- - -