Blijvende hersenschade door roken

Van alcoholgebruik door jongeren tot 24 jaar was het al bekend, maar nu blijkt ook roken en met name de gebruikte nicotine blijvende hersenschade bij jongeren te kunnen veroorzaken. Autistiforme stoornissen als ADHD kunnen samenhangen met nicotinegebruik, zo blijkt uit onderzoek bij ratten. Ratten hebben nagenoeg dezelfde hersenstructuur als mensen. De ratten die waren blootgesteld aan nicotine, presteerden op volwassen leeftijd minder qua concentratievermogen en waren impulsiever en onrustiger. Met name op momenten dat er veel van ze verwacht wordt, kunnen volwassenen die als jongere gerookt hebben het eerder af laten weten. Alhoewel de problemen met medicamenten kunnen worden verminderd, is de schade onherstelbaar.

Pagina geschreven 28 februari 2011.

- - -