AIH - Auto Immuun Hepatitis

Auto-immuunhepatitis is een zeldzame leverontsteking waarbij het afweersysteem de eigen lever aanvalt. Het is niet duidelijk waardoor de ziekte ontstaat. Het zou kunnen dat een virusinfectie een in aanleg aanwezige afwijking activeert. Ook sommige geneesmiddelen zouden dat kunnen doen. Zowel AIH als de immuunziekten reuma, S.L.E. en auto-immuun schildklierontsteking (Hashimoto) komen met name bij vrouwen voor (85 procent van de gevallen).

De ziekte kan al op erg jonge leeftijd ontstaan, maar begint vooral in de puberteit en rond de menopauze. Er zijn eerst vage klachten als vermoeidheid, buikpijn en spier- en gewrichtsklachten. De ontlasting kan licht kleuren en de urine donker. In sommige gevallen kan in korte tijd een ernstige achteruitgang van de leverfuncties optreden (leverfalen) met geelzucht, verstoorde bloedstolling en sufheid. Soms ook ontwikkelt de ziekte zich zeer sluipend. Voor het stellen van de diagnose is een leverbiopsie aangewezen, die het risico van bloedingen met zich meebrengt. Lukt het niet de diagnose te stellen, dan wordt een proefbehandeling met prednison gedaan.

De behandeling van AIH heeft ten doel de ontsteking langdurig doeltreffend te remmen teneinde verdere schade te voorkomen. De behandeling bestaat meestal uit een combinatie van Prednison (als ontstekingsremmer) en Imuran (azathioprine, dat ook bij reuma wordt gebruikt en dat de afweer onderdrukt, waardoor het risico van infecties toeneemt). Omdat Prednison osteoporose bevordert, worden daarnaast middelen voorgeschreven die de botopbouw stimuleren. Zonder behandeling is de vijfjaarsoverleving van AIH 20 procent. Bij leverfalen kan een levertransplantatie een goede overlevingskans geven.

Pagina geschreven 21 maart 2011, laatst bijgewerkt 27-4-2018.

- - -